સંબંધિત કડીઓ


જાતિય સતામણી
ફરિયાદ નિવાર સમિતિ

india.gov.in
મહત્વની વેબસાઇટ
ગુજરાત યુનિવર્સિટી www.gujaratuniversity.org
સૌરાષ્‍ટ્ર યુનિવર્સિટી www.saurashtrauniversity.edu
હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી www.ngu.ac.in
જુનાગઢ કૃષી યુનિવર્સિટી www.jau.ac.in
ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ www.gujaratvidyapith.org
યુનિવર્સિટી ગ્રાન્‍ટસ કમિશન www.ugc.ac.in
ગુજરાત સેકન્‍ડરી એજયુકેશન બોર્ડ www.gseb.org
ઓલ ઇન્‍ડિયા કાઉન્‍સિલ ઓફ ટેકનિકલ એજયુકેશન www.aicte.ernet.in
ડાયરેકટર ઓફ ટેકનિકલ એજયુકેશન www.dte.org.in
રોજગાર સમાચાર www.gujaratpublications.com
બનારસ હિન્‍દુ યુનિવર્સિટી, વારાણસી www.bhu.ac.in
ફિલ્‍મ એન્‍ડ ટેલિવિઝન ઇન્‍સ્‍ટિટયુટ ઓફ ઇન્‍ડિયા પુણે www.ftiindia.org
એમ.એસ.યુનિવર્સીટી, વડોદરા www.msubaroda.ac.in
યુનિવર્સિટી ઓફ બોમ્‍બે, મુંબઇ www.mu.ac.in
નેશનલ ઇન્‍સ્‍ટિટયુટ ઓફ ડિઝાઇન, અમદાવાદ www.nid.edu
ઓલ ઇન્‍ડિયા ઇન્‍સ્‍ટિ. ઓફ મેડિકલ સાયન્‍સીઝ, નવી દિલ્‍હી www.aiims.ac.in
ઇન્‍ડિયન ઇન્‍સ્‍ટિ. ઓફ સાયન્‍સ, બેંગલોર www.iisc.ernet.in
મદુરાઇ કામરાજ યુનિવર્સિટી, મદુરાઇ www.mkuniversity.org
આઇ.આઇ.ટી., મુંબઇ www.iitb.ac.in
નેશલ કાઉન્‍સિલ ઓફ હોટેલ મેનેજમેન્‍ટ www.nchmct.org
નેશનલ ઇન્‍સ્‍ટિટયુટ ઓફ ફેશન ટેકનોલોજી www.niftindia.org
એન.ડી.ટી. વુમન્‍સ યુનિવર્સીટી, મુંબઇ www.sndt.edu.
ટાટા ઇન્‍સ્‍ટિટયુટ ઓફ સોશિયલ સાયન્‍સીઝ, મુંબઇ www.tiss.edu.
એકચ્‍યુરિયલ સોસાયટી ઓફ ઇન્‍ડિયા, મુંબઇ www.actuariesindia.org
બિરલા ઇન્‍સ્‍ટિટયુટ ઓફ ટેકનોલોજી, પિલાની www.bits-pilani.ac.in
ઇન્‍સ્‍ટિટયુટ ઓફ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્‍ટન્‍ટસ ઓફ ઇન્‍ડિયા www.icai.nic.in
ઇન્‍સ્‍ટિટયુટ ઓફ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્‍ટન્‍ટસ ઓફ ઇન્‍ડિયા, કોલકત્તા www.icwai.com
આઇ.આઇ.એમ., અમદાવાદ www.iimahd.ernet.in
જવાહરલાલ નહેરૂ યુનિવર્સિટી, દિલ્‍હી www.jnu.ac.in
અન્નામલાઇ યુનિવર્સિટી, અન્નામલાઇનગર www.tnuniv.ac.in
ઇન્‍ડિયન ઇન્‍સ્‍ટિટયુટ ઓફ માસ કોમ્‍યુનિકેશન, દિલ્‍હી www.iimc.nic.in